Vinárstvo Habsburg a.s.

Vinárstvo Habsburg a.s. je partnerská spoločnosť Vinohradov Habsburg a.s. založená za účelom alternatívneho spôsobu investovania, tzn. verejným úpisom akcií s najnižšou mierou rizika, a to prostredníctvom: kúpy technológie pre zvýšenie objemu výroby tichého vína, kúpy technológie pre výrobu sektu klasickou metódou – druhotným kvasením vína vo fľaši, investície do nehnuteľností. Vedľa výroby vína je vinohradníctvo príbuzným odborom. Ide o ideálne spojenie, nakoľko výrobca vína bude mať zdroj hrozna na výrobu a vinárska spoločnosť zaistený a garantovaný odbyt vypestovaného hrozna.

Pojmy vinárstvo a vinohrady sa ľahko zamenia, pretože sa používajú súhrnne pre pestovanie vínnej révy.

Vinárstvo je významovo širší pojem a označuje celý proces prípravy vína, teda od pestovania po výrobu.

Vinohradníctvo sa vzťahuje len k vinohradu a práci na ňom.

Vy môžete investovať do obidvoch častí spoločnosti naraz alebo si vybrať len jednu z nich.

Ponúkame investície do akcií spoločnosti, čo vám v budúcnosti môže priniesť dividendy, ktorých výška sa podľa odhadov dá považovať za nadštandardnú. Spojenie produkcie vína (Vinárstvo Habsburg) a viníc (Vinohrady Habsburg) môže priniesť efektívne zhodnotenie investícií, ktoré sú vo svete známe a medzi mnohými investormi veľmi populárne. Limitovaný rozsah a nárast viničných plôch je vysokým predpokladom pre udržateľný vývoj hodnoty viníc a ich investičného potenciálu. Rovnako tak pestovanie vína až po jeho produkciu. Práve túto príležitosť vám prináša spoločnosť Vinohrady Habsburg a.s. a Vinárstvo Habsburg a.s.

Investujte rozumne a bezpečne do hodnoty, akou je vinárstvo.

Ako to funguje?

Predstavenstvo Spoločnosti schválilo zvýšenie základného imania o sumu 100 000 000 EUR, a to vydaním 100 000 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, z ktorých každá má menovitú hodnotu 1 000 EUR

Akcie sú ponúkané za emisný kurz, ktorý je totožný s ich menovitou hodnotou, t.j. za emisný kurz vo výške 1 000 EUR za jednu akciu. 

Národná banka Slovenska schválila spoločnosti Vinárstvo Habsburg a.s. prospekt cenného papiera a vďaka tomu mohla začať verejná ponuka akcií. 

Krok za krokom

Rozhodnite sa, koľko akcií chcete kúpiť
Akcie sa vydajú za emisný kurz, ktorý je totožný s ich menovitou hodnotou, t.j. za emisný kurz vo výške 1 000 EUR za jednu akciu. Množstvo úpisu akcií je obmedzené len počtom zostávajúcich, ešte nezaplatených akcií, môžete kúpiť jednu akciu alebo pokojne desať.
1
Vyplňte a podpíšte Písomný prejav vôle akcionára
Najskôr si musíte stiahnuť, vyplniť, podpísať a zaslať nám tzv. Písomný prejav vôle akcionára, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tlačidlo pod týmto textom. V prípade, že si nie ste istý s vyplnením Písomného prejavu vôle akcionára, po kliknutí na tento odkaz nájdete vyplnený vzor.
2
Zašlite nám vyplnený formulár elektronicky
Vyplnený a podpísaný Písomný prejav vôle akcionára môžete nahrať tu

  alebo nám ho poslať na e-mailovú adresu [email protected]
  3
  Potrebujeme aj originál, ktorý nám pošlete poštou
  Vyplnený a podpísaný Písomný prejav vôle akcionára nám pošlete aj do sídla spoločnosti na adresu: Vinárstvo Habsburg a.s., Palárikova 3, 908 51 Holíč.
  4
  Prostriedky za úpis akcií je potrebné zaslať do 5 dní
  Je nutné zabezpečiť pripísanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich počtu upisovaných akcií do piatich pracovných dní od podpisu prejavu.
  5
  Teraz je rad na nás
  Akonáhle dorazí do sídla spoločnosti Vinárstvo Habsburg a.s. vami riadne vyplnený a podpísaný prejav vôle, spárujeme ho s vašou platbou a vy sa stávate akcionárom. O tomto vám zašleme Potvrdenie o splatení emisného kurzu akcií na vašu korešpondenčnú adresu uvedenú v Písomnom prejave vôle.
  6
  A nakoniec...
  Po skončení upisovacieho obdobia bude o upísané akcie navýšené základné imanie spoločnosti a vydáme vám listinné akcie, ktoré zašleme na vašu korešpondenčnú adresu.

  POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ?

  JE VÁM NIEČO NEJASNÉ? MÁTE VIAC OTÁZOK?

  Naváhajte nás kontaktovať na čísle

  +421 948 931 139

  +421 948 931 139