Valné zhromaždenie 06.05.2024

Mimoriadne valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti VINOHRADY HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika sa uskutočnilo dňa 06. mája 2024 o 9:00 hod. na adrese: Kultúrny dom Vrádište, Vrádište č. 170, 908 49 Vrádište, Slovenská republika.