Valné zhromaždenie 09.02.2022

Obchodnej spoločnosti VINOHRADY HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika sa uskutoční dňa 09.02.2022 o 09:00 hod. v sídle spoločnosti na Palárikovej ul. 1732/3, 908 51 Holíč prostredníctvom korešpondenčného hlasovania, ktoré bolo všetkým právnickým osobám umožnené podľa § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony („Lex Corona“).

Predstavenstvo Spoločnosti v záujme predchádzania šírenia prenosného ochorenia COVID-19 vyzývá akcionárou Spoločnosti, aby využili formu účasti na riadnom valnom zhromaždení výlučne formou korešpondenčného hlasovania.

Hlasovací lístok VINOHRADY HABSBURG

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie VINOHRADY HABSBURG

Učtovná závierka 2020 VINOHRADY HABSBURG

Poznámky učtovnej závierky 2020 VINOHRADY HABSBURG

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.