Vinohrady Habsburg a.s.

Vinohrady Habsburg a.s., je partnerská spoločnosť Vinárstva Habsburg a.s. založená za účelom alternatívneho spôsobu investovania, tzn. verejným úpisom akcií s najnižšou mierou rizika, a to prostredníctvom kúpy viníc potrebných pre produkciu hrozna ako základnej suroviny pre výrobu vína. Vedľa výroby vína je vinohradníctvo príbuzným odborom. Ide o ideálne spojenie, lebo výrobca vína bude mať zdroj hroznov pre výrobu a vinohradnícka spoločnosť zaistený a garantovaný odbyt vypestovaných hroznov.

Pojmy vinárstvo a vinohrady sa ľahko zamenia, pretože sa používajú súhrnne pre pestovanie vínnej révy.

Vinohradníctvo sa vzťahuje len k vinohradu a práci na ňom.

Vinárstvo je významovo širší pojem a označuje celý proces prípravy vína, teda od pestovania po výrobu.

Vy môžete investovať do obidvoch častí spoločnosti naraz alebo si vybrať len jednu z nich.

Ponúkame investície do akcií spoločnosti, čo vám v budúcnosti môže priniesť dividendy, ktorých výška sa podľa odhadov dá považovať za nadštandardnú. Spojenie produkcie vína (Vinárstvo Habsburg) a viníc (Vinohrady Habsburg) tak môže priniesť efektívne zhodnotenie investícií, ktoré sú vo svete známe a medzi mnohými investormi veľmi populárne. Limitovaný rozsah a nárast viničných plôch je vysokým predpokladom pre udržateľný vývoj hodnoty viníc a ich investičného potenciálu. Rovnako tak pestovanie vína až po jeho produkciu. Práve túto príležitosť vám prináša spoločnosť Vinohrady Habsburg a.s. a Vinárstvo Habsburg a.s.

Investujte rozumne a bezpečne do hodnôt, akými sú pôda a vinohrady.

Ako to funguje?

Predstavenstvo Spoločnosti schválilo zvýšenie základného imania o sumu 3 505 300 EUR, a to vydaním 35 053 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe, z ktorých každá má menovitú hodnotu 100 EUR.
Akcie sú ponúkané za emisný kurz, ktorý je totožný s ich menovitou hodnotou, t.j. za emisný kurz vo výške 100 EUR za jednu akciu.
Národná banka Slovenska schválila spoločnosti Vinohrady Habsburg a.s. prospekt cenného papiera a vďaka tomu mohla začať verejná ponuka akcií.

Krok za krokom

Rozhodnite sa, koľko akcií chcete kúpiť
Akcie sa vydajú za emisný kurz, ktorý je totožný s ich menovitou hodnotou, t.j. za emisný kurz vo výške 100 EUR za jednu akciu. Množstvo úpisu akcií je obmedzené len počtom zostávajúcich, ešte nezaplatených akcií, môžete kúpiť jednu akciu alebo pokojne desať.
1
Vyplňte a podpíšte Písomný prejav vôle akcionára
Najskôr si musíte stiahnuť, vyplniť, podpísať a zaslať nám tzv. Písomný prejav vôle akcionára, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tlačidlo pod týmto textom. V prípade, že si nie ste istý s vyplnením Písomného prejavu vôle akcionára, po kliknutí na tento odkaz nájdete vyplnený vzor.
2
Zašlite nám vyplnený formulár elektronicky
Vyplnený a podpísaný Písomný prejav vôle akcionára môžete nahrať tu

  alebo nám ho poslať na e-mailovú adresu [email protected]
  3
  Potrebujeme aj originál, ktorý nám pošlete poštou
  Vyplnený a podpísaný Písomný prejav vôle akcionára nám pošlete aj do sídla spoločnosti na adresu: Vinohrady Habsburg a.s., Palárikova 3, 908 51 Holíč.
  4
  Prostriedky za úpis akcií je potrebné zaslať do 5 dní
  Je nutné zabezpečiť pripísanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich počtu upisovaných akcií do piatich pracovných dní od podpisu prejavu.
  5
  Teraz je rad na nás
  Akonáhle dorazí do sídla spoločnosti Vinohrady Habsburg a.s. vami riadne vyplnený a podpísaný prejav vôle, spárujeme ho s vašou platbou a vy sa stávate akcionárom. O tomto vám zašleme Potvrdenie o splatení emisného kurzu akcií na vašu korešpondenčnú adresu uvedenú v Písomnom prejave vôle.
  6
  A nakoniec...
  Po skončení upisovacieho obdobia t.j. 7.12.2021 bude o upísané akcie navýšené základné imanie spoločnosti a vydáme vám listinné akcie, ktoré zašleme na vašu korešpondenčnú adresu.

  POTREBUJETE VIAC INFORMÁCIÍ?

  JE VÁM NIEČO NEJASNÉ? MÁTE VIAC OTÁZOK?

  Naváhajte nás kontaktovať na čísle

  +421 948 931 139

  +421 948 931 139