For Shareholders

Valné zhromaždenie 09.02.2022

Obchodnej spoločnosti VINOHRADY HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika sa uskutoční dňa 09.02.2022 o 09:00 hod. v sídle spoločnosti na Palárikovej ul. 1732/3, 908 51 Holíč prostredníctvom korešpondenčného hlasovania, ktoré bolo všetkým právnickým osobám umožnené podľa § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony („Lex Corona“).

Predstavenstvo Spoločnosti v záujme predchádzania šírenia prenosného ochorenia COVID-19 vyzývá akcionárou Spoločnosti, aby využili formu účasti na riadnom valnom zhromaždení výlučne formou korešpondenčného hlasovania.

Hlasovací lístok VINOHRADY HABSBURG

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie VINOHRADY HABSBURG

Učtovná závierka 2020 VINOHRADY HABSBURG

Poznámky učtovnej závierky 2020 VINOHRADY HABSBURG

Valné zhromaždenie 22.12.2020

Obchodnej spoločnosti VINOHRADY HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, Slovenská republika sa uskutočnilo dňa 22. decembra 2020 o 13:00 hod. v sídle spoločnosti na Palárikovej ul. 1732/3, 908 51 Holíč prostredníctvom korešpondenčného hlasovania, ktoré bolo všetkým právnickým osobám umožnené podľa § 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony („Lex Corona“).

Notárska zápisnica Vinohrady Habsburg a.s. z 22.12.2020

Become a shareholder too.

Invest in quality and think about the future. Become a shareholder of Vineyards Habsburg.